• Ana səhifə
 • Saytın xəritəsi
 • Əlaqə
 • Dil seçimi:
 • Az
 • En

Texnika Kapital Menecment

Online banking
 • Bakı
  19:26
 • New-york
  10:26
 • İstanbul
  17:26


Dövlət Qiymətli kağızlarının son qiyməti

EmitentTarixHəcm Kəsmə/Gəlirliy Müddəti Valyuta
MN 01.03.16 15.000.000 17.05% 91 gün AZN
MN 05.04.16 15.000.000 12.15% 91 gün AZN
MN 05.02.16 5.000.000 7.79% 182gün AZN
MN 15.03.16 15.000.000 15.22% 182gün AZN
MN 19.04.16 10.000.000 13.14% 182gün AZN
MN 05.02.16 7.000.000 2.77% 1 il USD
MN 05.02.16 15.000.000 8.80% 1 il AZN
MN 19.04.16 10.000.000 15.01% 1 il AZN
MN 05.02.14 3.000.000 3.50% 2 il USD
MN 12.02.16 10.000.000 3.51% 1 il USD

Səhmlərin alqı-satqısı sifarişi

Emitent İstiqaməti Sayı Qiyməti
Dəmirbank satış 30 000 0.2
European Tobacco alış 28 20.0
Bakı-Anm satış 210 1.40
Holcim (Azərbaycan) alış 186 25
Beynəlxalq Bank alış 100 000 0.10

 

Bağlanmış əqdlər barədə məlumat

Emitent Tarix Sayı Qiyməti Əqd
Çörək Nəqliyyat 03.02.17 3 10.0 1
Azəraqrartikinti 03.02.17 130 20.0 1
Qusar-Konserv ASC 03.02.17 488 2.0 1
Gəncə-Şərab-1 ASC 03.02.17 162 2.0 1

 

Tədavüldə olan ipoteka istiqrazları

EmitentHəcmGəlirliliyi Ödəniş tarixi
AİF001 55.000.000 3% 10.05.2016
AİF002 75.000.000 3% 11.12.2019
AİF003 60.000.000 3% 11.12.2017
AİF004  20.000.000 3% 28.08.2018
AİF005 30.000.000 3% 22.01.2022
AİF006 40.000.000 3% 06.11.2022
AİF007 20.000.000 3% 23.08.2023
AİF008 40.000.000 3% 21.12.2023

Məzənnə

Əmtəə

Birja

Dövlət avrobondları

Mərkəz Bankı Notları

 

 

Anderraytinq

Günümüz iqtisadiyyatinda iqtisadi obyektlər biznesini inkişaf etdirmək və hədəflərinə çatabilmək üçün mütəmadi olaraq əlavə kapitala və pul vəsaitlərinə ehtiyac duyarlar. Şirkətlər mövcud kapital ehtiyaclarını qarşılayabilmək üçün kapital bazarların alətlərindən istifadə edərək həm iqtisadiyyatda istifadəsiz qalan vəsaitləri investisiyaya dönüşdürür, həm də daha uzun muddətli vəsait cəlbedəbilirlər. Kapital bazarında əlavə maliyyələşmə imkanlarindan yararlanmaq üçün əsasən yeni qiymətli kağızlar emissiya edilərək(səhm, istiqraz və s.) yeni vəsaitlərin əldə olunmasına nail olunur. Yeni emissiya olunan kağızların emissiyasi, qeydiyyati ve yerləşdirmə prosesinin bütününü təşkil edən anderraytinq xidmətindən yararlanaq əlavə vəsaitlərin cəlb olunması təmin edilir.


Anderraytinq xidməti müqaviləsi əsasında “Texnika Kapital Menecment” MMC sizin qiymətli kağızların effektiv yerləşdirilməsini və düzgün nizamlanmasını təmin edir. Eyni zamanda “Texnika Kapital Menecment” anderratinqlə bağlı əlavə konsaltinq (məsləhət) xidmətləri və emisssiya sənədlərinin hazırlanmasına köməklik göstərir; Yeni Qiymətli Kağızların buraxılışı

 • Yeni emissiya olunacaq qiymətli kağızların emissiya prospekti hazırlanır
 • Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində qiymətli kağızların buraxılışı qeydiyyata alınır
 • Qiymətli kağızlar Milli Depozit Mərkəzinin uçot sistemində emissiya depo hesabina daxil edilir
 • Yeni emissiya olunan kağızların yerləşdirilməsi üçün emitentlə birlikdə investorların cəlb olunmasına köməklik göstərilir
 •  Qiymətli Kağızların Emissiya prospektində qeyd olunan prosedurlar başa çatdıqdan sonra kağızların yerləşdirilməsi Bakı Fond Birjasi vasitəsiilə həyata keçirilir
 • Texnikabank
 • Texnika Kapital Menecment
 • Alfa Insurance