• Ana səhifə
 • Saytın xəritəsi
 • Əlaqə
 • Dil seçimi:
 • Az
 • En

Texnika Kapital Menecment

Online banking
 • Bakı
  19:30
 • New-york
  10:30
 • İstanbul
  17:30


Dövlət Qiymətli kağızlarının son qiyməti

EmitentTarixHəcm Kəsmə/Gəlirliy Müddəti Valyuta
MN 01.03.16 15.000.000 17.05% 91 gün AZN
MN 05.04.16 15.000.000 12.15% 91 gün AZN
MN 05.02.16 5.000.000 7.79% 182gün AZN
MN 15.03.16 15.000.000 15.22% 182gün AZN
MN 19.04.16 10.000.000 13.14% 182gün AZN
MN 05.02.16 7.000.000 2.77% 1 il USD
MN 05.02.16 15.000.000 8.80% 1 il AZN
MN 19.04.16 10.000.000 15.01% 1 il AZN
MN 05.02.14 3.000.000 3.50% 2 il USD
MN 12.02.16 10.000.000 3.51% 1 il USD

Səhmlərin alqı-satqısı sifarişi

Emitent İstiqaməti Sayı Qiyməti
Dəmirbank satış 30 000 0.2
European Tobacco alış 28 20.0
Bakı-Anm satış 210 1.40
Holcim (Azərbaycan) alış 186 25
Beynəlxalq Bank alış 100 000 0.10

 

Bağlanmış əqdlər barədə məlumat

Emitent Tarix Sayı Qiyməti Əqd
Çörək Nəqliyyat 03.02.17 3 10.0 1
Azəraqrartikinti 03.02.17 130 20.0 1
Qusar-Konserv ASC 03.02.17 488 2.0 1
Gəncə-Şərab-1 ASC 03.02.17 162 2.0 1

 

Tədavüldə olan ipoteka istiqrazları

EmitentHəcmGəlirliliyi Ödəniş tarixi
AİF001 55.000.000 3% 10.05.2016
AİF002 75.000.000 3% 11.12.2019
AİF003 60.000.000 3% 11.12.2017
AİF004  20.000.000 3% 28.08.2018
AİF005 30.000.000 3% 22.01.2022
AİF006 40.000.000 3% 06.11.2022
AİF007 20.000.000 3% 23.08.2023
AİF008 40.000.000 3% 21.12.2023

Məzənnə

Əmtəə

Birja

Dövlət avrobondları

Mərkəz Bankı Notları

 

 

Xəbərlər

 • 09.04.2014

  Türkiyə maliyyə bazarları normal vəziyyətə döndü.

  Ətraflı oxu
 • 17.03.2014

  Azərbaycan Respublikasının ilk avro bondları(dövlət İstiqrazlar) xarici kapital bazarlarında yerləşdirilib.

  Ətraflı oxu
 • 14.03.2014

  “Bakı Siğorta” ASC-nin adi adlı sənədsiz səhmlərin  buraxılışı  «13» mart  2013-cü  il tarixində Azərbaycan Respublikasının Qiyмətli Каğızlar  üzrə Dövlət Коmitəsi tərəfindən (Qeydiyyat №-сi AZ1005005991) qeydiyyata  alınmışdır. 

  Ətraflı oxu
 • 26.02.2014

  Qaz yataqlarının istismarı və boru kəmərlərinin maliyələsdirilməsi üçün yeni Qapalı Səhmdar Cəmiyyət yaradıldı.

  Ətraflı oxu
 • 25.02.2014

  "AFB BANK" ASC-nin yeni səhm emissiyası 17.02.2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qeydiyyata alınıb. 

  Ətraflı oxu
 • 31.01.2014

  "Azərbaycan İpoteka Fondu" yeni istiqrazlarının  emissiyası olundu

  Ətraflı oxu
 • 30.12.2013

  “FınansLızınq” ASC -nin ımtıyazlı adlı sənədsiz səhmləri yerləşdirildi

  Ətraflı oxu
 • 18.12.2013

  “FınansLızınq” ASC -nin ımtıyazlı adlı sənədsiz səhmlərinin emissiya prospekti qeydə alınmışdır

  Ətraflı oxu
 • Texnikabank
 • Texnika Kapital Menecment
 • Alfa Insurance